Het Campuscontract
Tom Nieuwenhuijsen

Onlangs is het nog in 2003 ingrijpend herziene huurrecht woonruimte opnieuw gewijzigd. Het gaat om een bijzondere verruiming van de opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’ (7:274 lid 1 onder c BW), bedoeld om huurcontracten met studenten mogelijk maken die beëindigd kunnen worden als ook de studie wordt beëindigd, de zogenoemde ‘campuscontracten’. Lees verder »


Termijnen in het bestuursrecht

Praktijkcahiers Bestuursrecht editie 2006/2007,
SDU uitgevers ISBN 90-12-10967-1.

Vraag bestuursrechtadvocaten en – specialisten naar hun ervaring met termijnen in het bestuursrecht, en elk van hen zal het warm krijgen: hetzij omdat hij met meer geluk dan wijsheid door het oog van de naald is gekropen, hetzij omdat hij inmiddels door schade en schande wijs is geworden. Lees verder »


Naar een Sociaal Huurrecht
Tom Nieuwenhuijsen

Toen ik half april van dit jaar een discussiemiddag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties bijwoonde over het huurcontract met inkomenstoets, vertelde iemand dat er juridisch advies over dat contract was ingewonnen.

Lees verder »


Vereniging van Eigenaren: belanghebbende in het bestuursrecht?
Amma Grapperhaus

Een VvE keerde zich tegen een bouwvergunning ten behoeve van een horecaonderneming. B&W hadden de bouwvergunning verleend met een vrijstelling op grond van artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening. Lees verder »


Rechtspraak: MGE en schending zelfbebewoningsplicht

WR 2008, 27
Rb. Rotterdam
28 november 2007, nr. 287533 / HA ZA 07-1714 Lees verder »


Plan van Vogelaar is onrealistisch

Minister Vogelaar heeft de uitwerkingen die de corporaties hebben gepresenteerd van het akkoord over investeringen in de veertig aandachtswijken terzijde geschoven. Lees verder »


Corporatie kan niet uit bestel stappen

Begin september debatteerde de Tweede Kamer over het risico dat corporaties bij de rechter het recht kunnen afdwingen om het bestel te verlaten. Dat risico lijkt evenwel niet al te groot. Lees verder »


Heffing Vogelaar in strijd met wet

Geldgebrek door de kredietcrisis en een opeenstapeling van overheidsmaatregelen dreigen de woningproductie te ondermijnen. Een van die maatregelen is een heffing van € 75 mln die minister Vogelaar dit jaar aan woningcorporaties wil opleggen. Lees verder »


Bezwaar tegen heffing ongegrond

Stan Baggen, advocaat en partner bij NGNB Advocaten, roept woningcorporaties op bezwaar te maken tegen de opgelegde heffing bijzondere projectsteun 2008 (FD, 25 oktober). Dat is een onverstandig advies dat juridisch op drijfzand is gebaseerd. Lees verder »


Centraal Fonds vliegt uit de bocht

Nog voordat ook maar één corporatie is gehoord in het kader van een bezwaarprocedure, maakt het Centraal Fonds Volkshuisvesting, bij pen van zijn directeur Jan van der Moolen, publiek dat mijn oordeel over de strijdigheid van de Vogelaarheffing met de Woningwet, op juridisch drijfzand zou zijn gebaseerd (FD 12 november). Lees verder »