Centraal Fonds vliegt uit de bocht

Nog voordat ook maar één corporatie is gehoord in het kader van een bezwaarprocedure, maakt het Centraal Fonds Volkshuisvesting, bij pen van zijn directeur Jan van der Moolen, publiek dat mijn oordeel over de strijdigheid van de Vogelaarheffing met de Woningwet, op juridisch drijfzand zou zijn gebaseerd (FD 12 november).
Dat de Woningwet geen goedkeuringstermijn bevat, betekent uiteraard niet dat die goedkeuring eindeloos kan worden uitgesteld. De goedkeuringstermijn is niet uit de Woningwet geschrapt om aan beleid van het Centraal Fonds – eventueel eindeloos – terugwerkende kracht te kunnen geven. De minister heeft de begroting bovendien wel degelijk goedgekeurd (op 20 december 2007, zie de website van het Centraal Fonds). Het wijzigen van de begroting en van beleid met terugwerkende kracht op basis van een niet geregeld voorbehoud ten aanzien van een niet bestaand onderdeel van die begroting, strijdt met de Woningwet en de rechtszekerheid.
De reactie van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, hangende de bezwaartermijn van het heffingsbesluit, doet vrezen voor de deugdelijkheid van de verplichte heroverweging door datzelfde fonds.

Stan Baggen