Termijnen in het bestuursrecht

Praktijkcahiers Bestuursrecht editie 2006/2007,
SDU uitgevers ISBN 90-12-10967-1.

Vraag bestuursrechtadvocaten en – specialisten naar hun ervaring met termijnen in het bestuursrecht, en elk van hen zal het warm krijgen: hetzij omdat hij met meer geluk dan wijsheid door het oog van de naald is gekropen, hetzij omdat hij inmiddels door schade en schande wijs is geworden. Zo ook de schrijvers van dit cahier, alle vier bestuursrechtspecialisten, alle vier gepokt en gemazeld in en door de bestuursrechtelijke praktijk met die verraderlijke termijnen.

Die verraderlijke termijnen zijn met name de bezwaar- en beroepstermijnen die de rechtzoekende in acht moet nemen wil hij zijn zaak überhaupt inhoudelijk kunnen bepleiten.

Maar ook het bestuur is gebonden aan termijnen: beslistermijnen waarbinnen het bevoegde bestuursorgaan dient te beslissen. Overschrijding van zo’n beslistermijn is doorgaans voor het bestuur niet dodelijk zoals overschrijding van een bezwaar- of beroepstermijn dat is voor een rechtzoekende. Dat betekent niet dat die termijnen niet zo veel betekenis of gewicht hebben. Die termijnen zijn zonder meer verplichtend, en de burger kan het bestuur dwingen aan die verplichting te voldoen.

De afzonderlijke cahiers uit de serie Praktijkcahiers Bestuursrecht bieden snel een ingang voor en antwoorden op de vragen waarmee men in het bestuursrecht te maken krijgt. In de cahiers staan praktische tips, oplossingen en raadgevingen met betrekking tot onderwerpen, vraagstukken, omstandigheden die zich in de dagelijkse bestuursrechtelijke praktijk voordoen.