Aletta Blomberg

Aletta Blomberg

telefoon: 020 – 301 66 54

mobiel: 06 42 93 64 44

e-mail: aletta.blomberg@ngnb.nl

download visitekaartje (v-card) 

Aletta Blomberg is sinds 2009 advocaat en partner bij ngnb. Al meer dan vijfentwintig jaar specialiseert zij zich in het bestuursrecht, in het bijzonder in het handhavingsrecht en het omgevingsrecht (milieu, ruimtelijke ordening, bestuursrechtelijk bouwrecht, monumenten, natuurbescherming). Aletta adviseert hierbij zowel overheden als marktpartijen. Zij staat cliënten bij in handhavingszaken, vergunningverlenings- en andere besluitvormingsprocedures en procedeert als dat nodig is. Overheden weten haar te vinden in lastige dossiers en vragen haar ook geregeld om advies of een second-opinion over de vormgeving en uitvoering van beleid.

Voor zij advocaat werd, werkte Aletta bij de vakgroep Staats- en bestuursrecht van de VU en later bij de Universiteit Utrecht, waar zij in 2002 universitair hoofddocent werd. In november 2000 promoveerde zij cum laude op een proefschrift over integrale handhaving van milieurecht. Van 2008 tot 2014 was Aletta rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Utrecht en van maart 2010 tot maart 2016 (in deeltijd) bijzonder hoogleraar Rechtshandhaving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In haar wetenschappelijke carrière verrichtte Aletta veelvuldig juridisch en empirisch onderzoek op het gebied van het bestuursrecht, omgevingsrecht en handhavingsrecht, ook in opdracht van diverse ministeries en decentrale overheden. Nog steeds wordt zij door beleidsmakers benaderd om op het terrein van haar specialisaties mee te denken en te adviseren; nieuwe ontwikkelingen volgt zij derhalve op de voet en van dichtbij.

Aletta Blomberg is tevens vice-voorzitter van de Commissie bezwaarschriften van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zij is ook mede-auteur van Tekst & Commentaar Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Tekst & Commentaar Milieurecht en het binnenkort te verschijnen Tekst & Commentaar Omgevingswet. Verder treedt zij veelvuldig op als docent voor diverse (juridische) opleidingsinstituten, waaronder de Grotius Academie en de Law Firm School c.q. de Beroepsopleiding Advocatuur. Zij deelt haar kennis en ervaring graag. Ook verzorgt zij op maat gesneden incompany cursussen voor bedrijven en overheden op het terrein van het bestuursrecht, omgevingsrecht en/of handhavingsrecht, bijvoorbeeld over schadevergoeding, Wet open overheid, de Wabo, bestuurlijke boetes en handhaving meer in het algemeen.

Aletta Blomberg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden met subrechtsgebieden geregistreerd:

Bestuursrecht:

– Bestuursprocesrecht

– Handhavingsrecht

– Subsidierecht

Omgevingsrecht:

Milieurecht

Natuurbeschermingsrecht

Ruimtelijk bestuursrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied elk jaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen.