ngnb advocaten is gespecialiseerd in alle aspecten van vastgoed, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu, toegesneden op de zakelijke klanten.

 

Expertise

Onze expertise bestrijkt de privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke aspecten van het ontwikkelen, bouwen, exploiteren en beheren van vastgoed (ook woonruimte). Bestuursrechtelijk gaan we verder: alle bestuursrechtelijke aspecten waar u als ondernemer of in uw overheidsoptreden naar ondernemers – mee te maken krijgt, horen tot ons specialisme. We adviseren en treden op in geschillen.

 

Kwaliteit

Wij garanderen onze kwaliteit door het voortdurend volgen en geven van bijscholing, het bijhouden van vakliteratuur, rechtspraak en branche-informatie, het schrijven van artikelen en andere bijdragen voor vakbladen en brancheorganisaties. Wij zijn lid van de Sectie Adviesbureaus van het Nirov (SAN)

 

Aanpak

Onze aanpak bestaat uit research, analyse, ook van niet direct juridische aspecten, strategiebepaling en uitvoering, in direct overleg met u. Wij spreken helder af wat we gaan doen, hoe we het gaan doen, wie het gaat doen en wat het kost. Wij werken met directe vaste en mobiele nummers, flexibele werkplekken en tijden. U kunt ons praktisch altijd bereiken. Wij houden u op de hoogte van voortgang en resultaat.

 

Klanten

Wij werken voor ontwikkelaars, woningcorporaties, gemeenten, ondernemers, en soms voor particulieren. Wij houden van ons werk en willen daarin uitblinken. We horen graag van u hoe u over ons en ons werk denkt.