Vastgoed

Alles wat onlosmakelijk met de grond is verbonden. Meestal hebben we het dan vooral over woningen, kantoor- en bedrijfsgebouwen, winkels. Vastgoed kent veel juridische aspecten, vaak afhankelijk van de specifieke activiteit die een onderneming, een overheid of een particulier met het vastgoed nastreeft.

Het uitgeven van grond en het ontwikkelen, bouwen, beheren, aan- en verkopen van vastgoed voor verhuur of voor eigen gebruik, het zijn allemaal activiteiten die eigen, specifieke juridische regels kennen. Bouwrecht, huurrecht, koop, erfpacht, eigendom, burenrecht, aanbestedingsrecht, om een paar belangrijke rechtsgebieden te noemen. We hebben het hier alleen over privaatrechtelijke regels. over de bestuursrechtelijke regels (vergunningen, bestemmingsplannen enz.) leest u meer onder de kopjes Overheid en Milieu, Ruimtelijke Ordening en Omgeving.

 

U bent professioneel met vastgoed bezig. Wij hebben er ons werk van gemaakt om u te adviseren over alle juridische aspecten daarvan. U bent een ontwikkelaar, belegger, woningcorporatie, overheid, beheerder of gebruiker van vastgoed. Wij zijn gespecialiseerde advocaten van wie u een snel, gedegen, praktisch en creatief advies mag verwachten. En een scherpe, strategisch doordachte en heldere procesvoering, als een conflict niet te schikken is. Wij hebben een aanzienlijke staat van dienst en vertellen u daar graag over.