Milieu en ruimtelijke ordening: omgeving

Bedrijvigheid, bouw, en ontwikkeling staat in Nederland altijd in verband met milieu, ruimtelijke ordening en natuur, in één woord: de omgeving. Bedrijvigheid, bouw en ontwikkeling moet passen in de omgeving zonder deze onaanvaardbaar te hinderen of te schaden, maar ook zonder dat de omgeving ontwikkeling en bedrijvigheid onnodig beperkt. Bodem, luchtkwaliteit, geluid, geur, veiligheid, fauna, flora, archeologie, natuurhistorie: al deze aspecten van het (leef)milieu bepalen, naast economische belangen de ordening van de ruimte.

Bouwrecht, milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht, natuurbeschermingsrecht, kortweg: het omgevingsrecht, omvat de juridische regels waarmee de omgeving wordt ingericht en hoe bedrijvigheid een plaats heeft of krijgt in die omgeving. Meer en meer dicteert ‘Europa’ de inhoud van deze regels.

Het omgevingsrecht is een van onze specialismen en onlosmakelijk verbonden met ons werk als vastgoedadvocaten. Wij hanteren een integrale benadering, privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke aspecten van vastgoed brengen wij samen in één strategische aanpak om dat wat u wilt langs de kortste en meest efficiënte weg te bereiken.