Volkshuisvesting

Volkshuisvesting is een bijzonder aandachtsgebied van ons kantoor. Tom Nieuwenhuijsen adviseert al sinds 1983 woningcorporaties door heel Nederland op juridisch gebied. Ons kantoor heeft een aantal toonaangevende randstedelijke woningcorporaties als cliënt. Het is niet overdreven om te stellen dat wij de voorhoede van de volkshuisvesting regelmatig van advies dienen. Zo hebben wij onze bijdrage geleverd aan het campuscontract voor studenten, en zijn we betrokken bij de ontwikkeling van huurovereenkomsten met inkomenstoets, huurvouchers en andere producten om de vastgelopen woningmarkt vlot te trekken. Tom Nieuwenhuijsen en Amma Grapperhaus vervullen toezichthoudende rollen in de sector en kennen belangrijke dossiers dus ook ‘van binnenuit’.

 

Ook het ‘eigenlijke’ volkshuisvestingsrecht, de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en de daarop gebaseerde ministeriële regeling – bij elkaar de ‘grondwet’ voor woningcorporaties zou je kunnen zeggen -, heeft onze voortdurende aandacht. De bijzondere plaats die de toegelaten instellingen innemen, de omvang van het bezit, de organisatorische kracht en het professionalisme van de corporaties maken de Nederlandse volkshuisvesting uniek in de wereld. Wij adviseren over de mogelijkheden en beperkingen, over ontwikkelingen en nieuwe regelgeving. De ingrijpende veranderingen van de laatste paar jaar hebben geleid tot een grote behoefte aan advies over wat nog wel kan en mag en wat niet of niet meer. Wij leveren graag onze bijdrage aan het helder krijgen van de nieuwe verhoudingen. Adviserend, maar ook in geschillen.