Disclaimer

Hoewel wij deze website zorgvuldig hebben samengesteld, kunnen wij niet instaan voor de juistheid van de geleverde informatie. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De informatie op deze website vormt dan ook geen advies of aanbeveling. ngnb advocaten aanvaardt terzake geen aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van ngnb advocaten is bovendien steeds beperkt tot hetgeen de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid uitkeert.