Amma Grapperhaus

Amma Grapperhaus

telefoon: 020 – 301 66 52

mobiel: 06 – 531 58 774

e-mail: amma.grapperhaus@ngnb.nl

download visitekaartje (v-card)

Amma Grapperhaus (1960) trad na haar studie Nederlands recht en Nederlandse taal- en letterkunde in dienst bij de Raad van State, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak. Als ambtenaar van Staat behandelde zij milieu-, ruimtelijke ordenings- , onderwijs- en schadevergoedingsgeschillen. De laatste jaren van haar dienstverband bij de Raad van State stond zij aan het hoofd van de milieukamer. In 1998 werd Amma Grapperhaus door advocatenkantoor Kennedy Van der Laan gevraagd om dat kantoor als partner bestuursrecht te versterken. Per 1 januari 2006 heeft zij met Tom Nieuwenhuijsen en Stan Baggen ngnb advocaten opgericht.

Naast het algemene bestuursrecht, dat natuurlijk het procesrecht, maar ook bestuurlijke handhaving en subsidierecht omvat, beoefent Amma een aantal specialismen: omgevingsrecht (milieu, ruimtelijke ordening, monumenten, natuurbescherming), bestuursrechtelijk bouwrecht, huisvestingsrecht en onteigeningsrecht. In haar advies- en procespraktijk kiest zij voor een geïntegreerde benadering: de samenhang van en wisselwerking tussen het bestuursrecht (bestemmingsplan, omgevingsvergunningen) en het privaatrecht (gemeentelijke grondbeleid, erfpacht, onteigening, realisatie- exploitatieovereenkomsten).

Naast projectontwikkelaars, bouwbedrijven, vastgoedbeleggers en een aantal grote en toonaangevende woningcorporaties mag Amma steeds meer overheden, m.n. gemeenten, tot haar vaste cliënten rekenen. Zij adviseert over (her)ontwikkeling van stedelijke gebieden en uitleggebieden, onteigening, gemeentelijk voorkeursrecht en voert ook procedures, als dat nodig is.

Van 2000 tot 2004 is Amma lid geweest van de Evaluatie Commissie Wet milieubeheer. Van 2006 tot en met 2014 was zij voorzitter van de Bezwaar- en beroepscommissie van de provincie Gelderland.

Amma doceert regelmatig over haar specialismen, zowel ‘in company’ als bij erkende opleidingsinstituten. Zij zat in de redactie van de Praktijkcahiers bestuursrecht van de SDU, is actief lid van de Vereniging voor Bestuursrecht, de Vereniging voor Bouwrecht, de Vereniging voor Milieurecht, het NIROV en het IFHP. Zij is 8 jaar toezichthouder bij Stichting Casa Nederland geweest en van juli 2014 tot en met juni 2022 lid van de Raad van Commissarissen van corporatie Stadgenoot in Amsterdam.

Amma heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden met subrechtsgebieden geregistreerd:

Bestuursrecht:

– Bestuursprocesrecht

– Handhavingsrecht

– Subsidierecht

Omgevingsrecht:

–Milieurecht

–Natuurbeschermingsrecht

–Ruimtelijk bestuursrecht

–Waterrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied elk jaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen.