Jan Saelman

Jan Saelman

telefoon: 020 – 301 66 56
mobiel: 06 – 212 88 321
e-mail: jan.saelman@ngnb.nl
download visitekaartje (v-card)

Jan Saelman heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Voordat hij advocaat werd heeft Jan circa tien jaar als toegevoegd kandidaat gerechtsdeurwaarder gewerkt in Amsterdam, waarbij hij voornamelijk is opgetreden voor woningcorporaties en bancaire instellingen. Daarna is Jan ongeveer vier jaar werkzaam geweest als griffier bij het team kort gedingzaken van de rechtbank Amsterdam. Met ingang van 1 januari 2011 is Jan toegetreden tot ngnb advocaten. Sedert 2021 is hij tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Den Bosch.

Jan richt zich zowel op advisering als op procesvoering. Hij heeft als belangrijkste aandachtsgebieden het algemeen verbintenissenrecht, het huurrecht, zakelijke rechten en het burgerlijk procesrecht. Op dat laatste gebied geeft Jan regelmatig cursussen, met name over het beslag- en executierecht. Jan stelt zijn kennis en kunde graag beschikbaar aan de cliënten waar ngnb advocaten zich in het bijzonder op richt: woningcorporaties, overheden, ontwikkelaars en alle overige bedrijven, instellingen en particulieren, die zich met vastgoed bezig houden, ook als dat incidenteel het geval is. Jan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten  (NOvA) verbintenissenrecht geregistreerd, waarmee hij verplicht is volgens de normen van de NOvA jaarlijks 10 opleidingspunten op dit rechtsgebied te behalen.